De koe onder de boom

Detail op dinsdag

Het Wapen van Graft was sinds mensenheugenis het dorpscafé aan de Raadhuisstraat van Graft. Op de website van Oudheidkundige vereniging Het Schermereiland vinden we nog de namen van een aantal kasteleins. Te beginnen met Vok Visser (begin twintigste eeuw), opgevolgd door Gerrit Molenaar (in de dertiger jaren) en Nic van de Gragt in de jaren veertig. Toen vervolgens Cees Stoop de zaak overnam, werd het café vooral een plek voor feesten en partijen en niet te vergeten de jaarlijkse kermis. In de jaren negentig is het café gesloten en werd het pand verbouwd tot dubbel woonhuis.

Het wapen van Graft, ofwel ‘de koe onder de boom’, heeft altijd aan de gevel gehangen. Al is het in de zeventiger jaren op een gegeven moment weggehaald. Waarschijnlijk vanwege de slechte staat. Inmiddels hangt er alweer jarenlang een opgefriste versie.
De koe onder de boom is trouwens het officiële Wapen van Graft. We zien het ook terug op de gevel van het Raadhuis, te midden van twee leeuwen.

Foto’s: Ritske Velstra