Gaper Luttik Oudorp

Detail op dinsdag

Deze gaper, die net opnieuw in de verf is gezet, prijkt aan de gevel van het pand Luttik Oudorp 106-108. Dit gemeentelijk monument, met een voorgevel in de Neorenaissance stijl uit 1900, was ooit een apotheek. Vanaf ongeveer de zestiende eeuw gebruikten drogisterijen en apotheken de gaper als merkteken voor hun handel. Overigens stond de mond niet open om te gapen, maar voor het innemen van een medicijn, vandaar dat ook veel gapers een uitgestoken tong hadden, soms compleet met pil.

Deze gaper, met donkere huid, is een moor. Dat kan te maken hebben met de zeelieden van de Verenigde West-Indische Compagnie, die wellicht geïnspireerd werden tijdens hun verre reizen, of bijvoorbeeld met de exotische herkomst van bepaalde medicijnen en kruiden. Drogisterijen hadden in die tijd ook wel de naam De Moriaan. En datzelfde gold voor herbergen, waar je ook wel ‘Moriaanhooft’ (Moriaanshoofd) op het uithangbord zag staan. Misschien omdat drank ook gezien werd als medicijn? De eigenaars van het pand aan het Luttik Oudorp ontvingen een gemeentelijke subsidie om het historische schilderwerk aan de buitenkant te laten herstellen.
Het pand staat overigens naast het Bekende Rijksmonument ‘De Schopjes’, waar (ook rond 1900) een grossier van chocolade en suikerwerken was gevestigd.