Geloof en bijgeloof

Detail op dinsdag

16 januari 2024

De zandstenen hoofdingang van de Grote Kerk in Schermerhorn (gebouwd in 1634-35) vertoont merkwaardige verticale groeven. Zulke groeven op reikhoogte vind je ook op honderden andere plekken, zoals de Grote kerk in Alkmaar.

De precieze achtergrond kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Maar waarschijnlijk is hier een vorm van bijgeloof in het spel. Waarbij gelovige kerkbezoekers een beetje gruis van de kerk schraapten, en meenamen voor eigen gebruik. Het werkzame steenpoeder kan op allerlei manieren worden ingezet, en grote hoeveelheden zijn er kennelijk niet voor nodig. Het zou gebruikt kunnen zijn als medicijn tegen tal van lichamelijke kwalen, van mens of dier. Of misschien als een bezwerend ingrediënt, om ongelovigheid te weren? Met zekerheid kan dat niet worden gezegd.

Dit detail is uitgelicht door Anne Pauptit, monumentenadviseur team Erfgoed, gemeente Alkmaar