Onwrikbare ophaalbrug

Detail op dinsdag

12 september 2023

In de periode van de stadsvernieuwing, zo tussen 1955 en 1985, waren in Alkmaar rigoureuze doorbraken en verkeersaders gepland. Onder meer de straten Groot- en Klein Nieuwland zouden verdwijnen, om plaats te maken voor een brede autoweg. Hoe breed? Dat was te zien aan de brug over de Oudegracht, die in 1971 alvast werd aangelegd. Maar de stedenbouwkundige plannen werden bijgesteld vanwege protest en verbeterde inzichten bijgesteld. Dus deze autoweg kwam er niet. Daarmee bleef overigens ook veel historische bebouwing gespaard van de sloophamer.

In 2011 werd de brug afgebroken, en op initiatief van buurtbewoners vervangen door een ophaalbrug die beter in het beeld past. Maar omdat ook de moderne zware vuilniswagens van deze brug gebruikmaken, kreeg de brug een vast brugdek in dik beton. Het is misschien wel de enige ophaalbrug in Nederland die niet bedoeld is om open en dicht te kunnen. 

Dit detail is uitgelicht door Anne Pauptit, monumentenadviseur team Erfgoed, gemeente Alkmaar