PEN-huisje ofwel transformatorgebouw in Graft

Detail op dinsdag

P.E.N. Deze drie letters staan voor Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland. Ze staan in dit geval op het ‘PEN-huisje’ ofwel transformatorgebouw in Graft. Een rijksmonumentje, dat gebouwd is in 1918 in opdracht van het provinciale electriciteitsnet.

Het is gebouwd in de zogenoemde rationele bouwstijl naar een ontwerp van architect J.B. van Loghem. Het PEN-huis staat aan de noordzijde van de Dorpsstraat in Graft. Het wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangemerkt als een gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een vrij zeldzaam type transformatorstation in rationele bouwtrant, uit het eerste kwart van de twintigste eeuw.
PEN fuseerde in 1996 met vier andere energiebedrijven tot Energie Noord-West dat later Nuon heette en inmiddels Vattenfall.

Foto’s: Ritske Velstra