Schopjes en kopjes

Detail op dinsdag

21 november 2023

Een van de mooiste trapgevels in Alkmaar is De Drie Schopjes, ofwel het Huis met de Schopjes aan het Luttik Oudorp 110. Volgens de gevelsteen is het gebouwd in 1609, en de drie afgebeelde houten schoppen verwijzen naar de Alkmaarse koekenbakkers die hier werkzaam waren. In 1882 werd de voorgevel gerestaureerd, en in 1979 de balklagen en het interieur.

De voorgevel is buitengewoon rijk aan details. Bijvoorbeeld het fraaie vlechtwerk van baksteen en zandsteen in het horizontale vlak (fries) boven de houten onderpui. Door de voegen afwisselend door te laten lopen, wordt een soort weefpatroon gesuggereerd. In de boogvullingen (versieringen) boven de raamkozijnen zie je in zandsteen gebeeldhouwde koppen op een banderol. Alle koppen zijn anders en het lijkt alsof er figuren met Griekse haardracht en hoofddeksels zijn afgebeeld. Prima passend in de stijl van de renaissance, waarin de Alkmaarse economie bloeide.

Dit detail is uitgelicht door Anne Pauptit, monumentenadviseur team Erfgoed, gemeente Alkmaar