Vier eeuwen oud voegwerk

Detail op dinsdag

2 april 2024

Aan de Tuingracht 28 in De Rijp staat een zeventiende-eeuws woonhuis dat later hier en daar is aangepast. Niet alleen de hoofdopzet is origineel, ook sommige materialen doen al ruim vier eeuwen dienst. Zoals bijvoorbeeld het voegwerk in de zijgevel.

Door de smalle steeg ligt die zijgevel een beetje in de luwte. Het voegwerk is destijds direct na het metselen afgewerkt, zodat de kalkgebonden metselmortel en de voegmortel uit één stuk zijn. De verticale voegen zijn eenvoudig, iets verdiept, afgestreken. De doorgaande ‘lintvoegen’ zijn min of meer gelijk met het voorvlak van de bakstenen afgeschraapt. En vervolgens is in de voeg met een breed stomp blad een doorgaande groef getrokken: een ‘dagstreep’.

Dit detail is uitgelicht door Anne Pauptit, monumentenadviseur team Erfgoed, gemeente Alkmaar