Winkelmans handtekening op bronzen pui

Detail op dinsdag

1 augustus 2023

Aan het Ritsevoort 5, het pand van de Wereldwinkel, vind je de enige bronzen winkelpui in Alkmaar. Het was destijds een nieuwe onderpui voor de apotheek die er toen zat. Aan de apotheek is de naam van C.W. Bruinvis verbonden. Die was weliswaar de eigenaar maar hij verhuurde de apotheek aan stadapotheker Brom.

Bruinvis zelf had het apothekersleven verruild voor zijn hobby en dat was onderzoek naar de geschiedenis van Alkmaar. Hij werd uiteindelijk de grondlegger van Stedelijk Museum Alkmaar!
Van deze winkelpui is geen bouwaanvraag terug te vinden. Maar de pui moet zijn gemaakt in de tweede helft van de jaren dertig van de vorige eeuw. Dat weten we dankzij een foto uit de collectie van Regionaal Archief Alkmaar, uit oktober 1934. Hierop is de oude onderpui uit 1905 nog te zien. Terwijl op een bouwaanvraagtekening uit januari 1938 de bronzen winkelpui op nummer 5 al aanwezig is. Architect Schaap uit Alkmaar tekende toen voor het buurpand op nummer 3 een gespiegelde pui in precies dezelfde stijl. (Tekst gaat verder onder de foto)

De maker van de bronzen pui op nummer 5 is wel met zekerheid bekend. Die schroefde namelijk een fraai geëmailleerd merkplaatje op de pui. De pui is gemaakt door Winkelman & Van der Bijl uit Amsterdam. De bekende fabriek van siersmeedwerk die in Amsterdam meer van zulke sjieke bronzen winkelpuien maakte. H.J. Winkelman leerde het vak bij de firma Braat in Delft, richtte de eigen fabriek op in 1910 en overleed in 1948. Dit is een bijzondere pui, waar de maker met recht trots op kon zijn. De huidige huurder van het pand, de Wereldwinkel, laat het brons regelmatig schoonmaken en in de was zetten (zie de post van vorige week woensdag!)

Dit detail is uitgelicht door Anne Pauptit, monumentenadviseur team Erfgoed, gemeente Alkmaar

Dit detail is uitgelicht door Anne Pauptit, monumentenadviseur team Erfgoed, gemeente Alkmaar