Reformatie 17e eeuw

Kenmerken

  • bestaande kerken in handen protestanten
  • kerken vaak herbouwd of gewijzigd op bestaande locatie
  • centraal gelegen
  • architectuur/stijl vernieuwd, geënt op traditie
  • late gotische architectuur
  • Hervormde Kerk Stompetoren, Protestantse Kerk West-Graftdijk, Grote Kerk Schermerhorn en het Zwarte Kerkje Zuidschermer

Hervormde Kerk Stompetoren
Kerknr. 18

Protestantse Kerk West-Graftdijk
Kerknr. 19

Grote Kerk Schermerhorn
Kerknr. 39

Zwarte Kerkje Zuidschermer
Kerknr. 40

Kerken stamboom Alkmaar

De kerken stamboom is opgesteld om de plaats van individuele kerken in de geschiedenis van het geloof in Almaar overzichtelijker te maken. Voor de waardering van de kerken is immers ook van belang om ze een plaats te geven in die geschiedenis. Alle kerken van kerken hebben in het overzicht een plaats gekregen in een van de negen ‘verhaallijnen’. De verhaallijnen maken het mogelijk om de ontwikkeling van kerken die bij een bepaalde verhaallijn horen door de eeuwen heen te verduidelijken. Zo maakt de verhaallijn ‘marginaal’ bijvoorbeeld duidelijk dat andere geloven dan het hervormde in de tijd na de reformatie slechts gedoogd werden. Bij gevolg was ook hun architectuur minder opvallend. Daarmee wordt dan weer duidelijk dat zulke gebouwen wat betreft architectuur niet heel belangrijk zijn maar wel een rol spelen in de historische ontwikkelingen.