Historie

De Ark is een eenbeukige kruiskerk. De kerk heeft hoge en brede spitsboogvensters met baksteenstraceringen. De ingang met rondboog is in de toren gemaakt. Boven de ingang bevindt zich een cartouche met het jaartal 1663.

De toren werd ontworpen zonder torenspits, wel is er een balustrade op de toren aangebracht. De dubbele galmgaten bevatten galmschotten. Het interieur heeft een houten tongewelf. De kapspanten worden gedragen door muurstijlen. In de kerk staan een preekstoel, een lezenaar en banken uit de 17e eeuw. Ook hangen er koperen kronen uit die tijd. Het orgel is in 1862 gebouwd. De kerk is tussen 1662 en 1663 gebouwd naar aanleiding van een besluit van het polderbestuur. De toenmalige predikant vroeg om de kerk naar model van de, toenmalige, kerk van Ursem te bouwen. Volgens de Stichting Vrienden van de Stompetoren was Pieter Post hierbij betrokken.

Twee jaar na aanvang van de bouw, in 1664, is de kerk in gebruik genomen. In 1937 werd vastgesteld dat de kerk gerestaureerd moest worden. Het is niet gelukt om de financiën voor de oorlog rond te krijgen, na de oorlog tussen 1950 en 1955 werd de kerk pas gerestaureerd.

  • Functie: religieus
  • Begraafplaats: Ja, in bezit Gemeente Alkmaar
  • Objecten: Consistorie

Kernwaarden

  • Voorbeeld laatgotische kerk in dorp.
  • Interieurstukken uit de 17e eeuw.
  • Betrokkenheid Pieter Post.

Kansen

  • Bereikbaarheid: goed
  • (Enkel)bestemming: Maatschappelijk