Reformatie 19e en 20e eeuw

Kenmerken

  • nieuwbouw door afsplitsingen
  • traditionele architectuur
  • diverse stijlen in twee eeuwen
  • niet centraal in stad/dorp
  • Hervormde Kerk Driehuizen, Hervormde Kerk Koedijk, Hervormde Kerk Oterleek en De Terp Oudorp

Hervormde Kerk Driehuizen
Kerknr. 32

Hervormde Kerk Koedijk
Kerknr. 34

Hervormde Kerk Oterleek
Kerknr. 37

De Terp Oudorp
Kerknr. 38

Kerken stamboom Alkmaar

De kerken stamboom is opgesteld om de plaats van individuele kerken in de geschiedenis van het geloof in Almaar overzichtelijker te maken. Voor de waardering van de kerken is immers ook van belang om ze een plaats te geven in die geschiedenis. Alle kerken van kerken hebben in het overzicht een plaats gekregen in een van de negen ‘verhaallijnen’. De verhaallijnen maken het mogelijk om de ontwikkeling van kerken die bij een bepaalde verhaallijn horen door de eeuwen heen te verduidelijken. Zo maakt de verhaallijn ‘marginaal’ bijvoorbeeld duidelijk dat andere geloven dan het hervormde in de tijd na de reformatie slechts gedoogd werden. Bij gevolg was ook hun architectuur minder opvallend. Daarmee wordt dan weer duidelijk dat zulke gebouwen wat betreft architectuur niet heel belangrijk zijn maar wel een rol spelen in de historische ontwikkelingen.