Historie

De oorspronkelijke kerk van Oterleek is gebouwd in de middeleeuwen. In 1924 wordt besloten tot nieuwbouw. Aan J. Molenaar werd opdracht verleend om een ontwerp voor de nieuwe kerk te maken.

De bakstenen kerk is gebouwd in zakelijk expressionistische stijl en heeft een hoogopgaand zadeldak met een toren boven de voorgevel. De ingang in de voorgevel is geaccentueerd met een driehoekig timpaan. In de voorgevel bevinden zich vensters van verschillende rechthoekige vorm. De zijgevels zijn geleed door steunberen met daartussen vierkante vensters met een roedenverdeling. Aan de achtergevel is een in een aanbouw met een plat dak de consistorie gebouwd.

In de kerk kwam ook een orgel dat werd aangekocht van de Doopsgezinde gemeente te Kreil. Het orgel werd in 1974 overgeplaatst naar de Hervormde kerk van Schermerhorn.
Het kerkgebouw wordt sinds 1968 niet meer voor de eredienst gebruikt. De kerk werd verkocht aan een kunstenaar op voorwaarde de ruimte alleen te gebruiken als atelier of expositieruimte.

  • Functie: in verkoop
  • Begraafplaats: Ja, naastliggend, niet in eigen bezit
  • Objecten: Consistorie. Toren (niet in eigen bezit)

Kernwaarden

  • Voorbeeld expressionistische architectuur in dorp.

Kansen

  • Bereikbaarheid: beperkt parkeren in de buurt.
  • (Enkel)bestemming: Maatschappelijk.
  • Herbestemming: ingrepen in bouwmassa en gevels mogelijk.
  • Verduurzaming: mogelijk, aan binnenzijde.