Historie

Bij de bouw van de vermaning is de door Lehman ontworpen hoofdvorm gevolgd, de detaillering is evenwel veel soberder gehouden.
De kerk is gebouwd op een langgerekte plattegrond, De oost- en zuidgevel zijn gepleisterd. De kerk wordt afgedekt door een zadeldak. Aan de achterzijde van de kerk bevindt zich een rechthoekige aanbouw. De voorgevel van de kerk heeft hoeklisenen. De lisenen en geveltop zijn bekroond met acroteria . In het midden bevindt zich de hoofdingang. Deze heeft een rondbogig bovenlicht. Ter weerszijden van de ingang zijn twee rondboogvensters, en recht boven de deur is een gietijzeren rozetvenster aangebracht. De zijgevels worden geleed door lisenen.

Het interieur bestaat uit een rechthoekige kerkruimte onder een houten tongewelf. Boven het ingangsportaal bevindt zich het orgelbalkon. De binnenmuren van de kerkruimte zijn gestuct. Langs alle wanden zijn houten lambriseringen aangebracht. In de kerkruimte bevinden zich kerkbanken die parallel aan de zijmuren zijn geplaatst. De preekstoel met klankbord is tegen het midden van de oostgevel geplaatst. De kerk bevat een in 1793 door J.S. Strümphler gebouwd orgel. De aanbouw aan de oostzijde van de kerk, door twee deuropeningen in de oostgevel bereikbaar, bevat de consistoriekamer met wandbetimmering. De kerk wordt nu beheerd door de Stichting Noordeinder Vermaning.

  • Functie: herbestemd: cultureel
  • Begraafplaats: Nee
  • Objecten: Kosterswoning, consistoriekamer, (rijksmonumentale) waterput en voetgangersbrug

Kernwaarden

  • Voorbeeld van eenvoudige architectuur van een vermaning, desondanks toch herkenbaar als kerkelijk gebouw.
  • Interieur met preekstoel en banken.

Kansen

  • Bereikbaarheid: matig
  • (Enkel)bestemming: Maatschappelijk