Terug naar het overzicht

Gratis advies voor verduurzamen rijksmonument

Eigenaars van een rijksmonument in de gemeente Alkmaar, opgelet: De komende drie jaar krijgen achthonderd eigenaars van rijksmonumenten in Nederland gratis deskundig advies en begeleiding voor verduurzaming van hun monument. Alle rijksmonumenten komen in aanmerking, van arbeiderswoning tot villa, van boerderij tot molen en kerk.

De manier waarop het monument op dit moment gebruikt wordt, maakt niet uit. Ook voor bijvoorbeeld podia en musea zijn de gratis adviezen beschikbaar. Het gratis advies (inclusief deskundige begeleiding) is onderdeel van het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten dat de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed deze week lanceerde. (tekst gaat verder onder de foto’s)

Duurzame-monumentenadviseur

Wie deelneemt aan het Ontzorgingsprogramma krijgt advies en begeleiding van een Duurzame-Monumentenadviseur, ook wel DuMo-adviseur genoemd.

De adviseur ontzorgt de monumenteigenaar onder meer bij keuzes voor verduurzamingsmaatregelen, het beoordelen van offertes en het aanvragen van financiering en vergunningen. De invulling van het gratis advies en begeleiding kan verschillen. Soms is het meelezen van offertes al voldoende en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden en ondersteuning bieden bij het vergunningstraject. Ook kan de adviseur vragen beantwoorden en eventuele drempels wegnemen.

Start met zelfscan

Om in aanmerking te komen voor het gratis advies, start je als eigenaar van een rijksmonument op monumenten.nl. Hier vul je eerst de Zelfscan Duurzaam Monument in. Vervolgens kies je uit de gecontracteerde adviseurs degene die het beste past bij jouw situatie. Via monumenten.nl kun je je dan bij het bureau van jouw keuze aanmelden voor het Ontzorgingsprogramma.

Heb je al een haalbaarheidsonderzoek laten doen of maatwerkadvies gekregen? Ook dan kun je gebruikmaken van het programma. De voorwaarde is wel dat het advies voldoet aan de kwalificatie van de ERM verduurzamingsrichtlijnen.

Het gratis advies is een initiatief van De Groene Grachten en het Nationaal Restauratiefonds.