Nieuw na 1965

Kenmerken

  • nieuwe geloven
  • grote bloei specifieke geloofsrichtingen
  • nieuwbouw kerken
  • rol post ’65 architectuur
  • modernistische architectuur
  • eigen architectuur islam
  • decentraal gelegen
  • Logegebouw Vrijmetselarij, Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Moskee Sunni Razvi, Apostolisch Genootschap, Kerkcentrum De Blije Mare en de Lukaskerk

Logegebouw Vrijmetselarij
Kerknr. 2

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Kerknr. 21

Moskee Sunni Razvi
Kerknr. 22

Apostolisch Genootschap
Kerknr. 23

Kerkcentrum De Blije Mare
Kerknr. 24

Lukaskerk
Kerknr. 25

Kerken stamboom Alkmaar

De kerken stamboom is opgesteld om de plaats van individuele kerken in de geschiedenis van het geloof in Almaar overzichtelijker te maken. Voor de waardering van de kerken is immers ook van belang om ze een plaats te geven in die geschiedenis. Alle kerken van kerken hebben in het overzicht een plaats gekregen in een van de negen ‘verhaallijnen’. De verhaallijnen maken het mogelijk om de ontwikkeling van kerken die bij een bepaalde verhaallijn horen door de eeuwen heen te verduidelijken. Zo maakt de verhaallijn ‘marginaal’ bijvoorbeeld duidelijk dat andere geloven dan het hervormde in de tijd na de reformatie slechts gedoogd werden. Bij gevolg was ook hun architectuur minder opvallend. Daarmee wordt dan weer duidelijk dat zulke gebouwen wat betreft architectuur niet heel belangrijk zijn maar wel een rol spelen in de historische ontwikkelingen.