Historie

De op een hoekperceel gebouwde kerk heeft een L-vormige plattegrond. Het hogere deel heeft een zadeldak, het lagere een schilddak met overstekken. Bij de ingang is het overstek verbreed tot een portiek. Het gebouw is gemetseld in een lichtgekeurde baksteen. Bij de blinde gevel van het hogere deel zijn in het midden zijn twee ‘steunberen’ tot boven de nok opgemetseld. Daartussen bevindt zich een vlaggenmast. Het gebouw wordt hierdoor gemarkeerd als een gebouw met een bijzondere bestemming. Het verder sobere gebouw valt ook op door het grote perceel in een wijk met flatgebouwen.

  • Functie: religieus
  • Begraafplaats: Nee
  • Objecten: nvt

Kernwaarden

  • Voorbeeld kerk die recent in Alkmaar gevestigd is.
  • Beperkte kernwaarden wat betreft architectuur en stedenbouwkundige situatie.

Kansen

  • Bereikbaarheid: goed
  • (Enkel)bestemming: Maatschappelijk

Elke kerk krijgt een eigen kansenkaart met een overzicht van het ontwikkelperspectief. De aanvulling wordt gedaan met pilots, in de periode november 2021-juni 2022. De uitkomsten komen in de kansenkaarten van de pilotkerken. Daarna worden ook de kansen voor de overige kerken aangevuld.