Historie

Het gebouw van de moskee heeft een achtpuntige ster als plattegrond met aan de westzijde een halfronde uitbouw. Op het stervormige gebouw is een met metaal beklede koepel geplaatst met daarin stervormige openingen. De koepel wordt bekroond door een ster. Naast de moskee staat een ronde minaret met een trans van staal. De spits van de minaret is ook met metaal bekleed. De moskee is vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar omdat ze achter de kerk van het Apostolisch genootschap ligt.

  • Functie: religieus
  • Begraafplaats: Nee
  • Objecten: Onbekend

Kernwaarden

  • Relatief nieuwe gemeenschap in Alkmaar.
  • Architectuurhistorische waarde van de moskee is vooralsnog onduidelijk.
  • Stedenbouwkundige situering van weinig belang.

Kansen

  • Bereikbaarheid: redelijk
  • (Enkel)bestemming: Maatschappelijk