Terug naar het overzicht

Alkmaarse kastelenontdekking gepresenteerd tijdens Reuvensdagen

De 49ste editie van de Reuvensdagen, het jaarlijks grote algemene wetenschappelijke archeologiecongres van Nederland, bevatte deze keer een speciale kastelensessie. Hierbij werden diverse vernieuwende inzichten gepresenteerd maar ook nieuwe technieken zoals 3D-reconstructies en geofysisch onderzoek. Onze stadsarcheologe Nancy de Jong-Lambregts en Ferry van den Oever, geofysisch specialist van Saricon BV, hielden een presentatie over de ontdekking van de Barbacane bij kasteel de Middelburg in Oudorp.

Nieuwe en andere onderzoeks- en invalshoeken leiden tot nieuwe, verrassende inzichten, bleek wel uit de presentaties. Wat zijn de voor- en nadelen van 3D-reconstructies, wat leveren geofysisch onderzoek en nader historisch onderzoek op? Werden kastelenlocaties niet zuiver alleen vanuit militair, maar ook gekozen vanuit bijvoorbeeld sociaal oogpunt? Waren de kastelen van Floris V wel vanuit één
totaalconcept gebouwd, de zogenaamde Grand Strategy, of ligt dit wellicht toch wat anders? In vier korte presentaties werd op deze onderwerpen ingegaan.

Nancy de Jong en Ferry van de Oever belichtten tijdens hun lezing uiteraard de vondst van de barbacane maar daarnaast vooral ook het onderzoeksproces. Belangrijk aspect in het onderzoek was niet alleen de innovatieve onderzoeksmethode maar ook dat wanneer archeologische en geofysische kennis samen ingezet worden in het onderzoeksproces er echt fantastische resultaten geboekt worden!

Floris V

De Alkmaarse kastelen kwamen overigens ook aan bod in de lezing ‘Wat bouwde Floris V (1254-1296). Vraagtekens bij zijn kastelenbouwprogramma’ van Rob Gruben. De onderzoeken aan de Alkmaarse
kastelen en de ontdekkingen in de bronnen van kasteel de Middelburg en kasteel de Nieuwburg doen een boel stof opwaaien. Het blijkt dat er naast de gevonden barbacane nog genoeg te ontdekken valt aan de vermeende Floris V. Met name de bouwdatum van de Nieuwburg staat ter discussie en ook rijzen er bij de andere kastelen vragen. Bijvoorbeeld of misschien zijn vader Rooms-Koning Willem II wellicht al meer gebouwd had. Een onderzoek dat nog in volle gang is. Een succesvolle kastelensessie waarin Alkmaar goed vertegenwoordigd was! (Zie ook het artikel op pagina 4).

Nancy de Jong