Terug naar het overzicht

Alkmaarse Kerkenvisie over toekomst Alkmaarse kerken krijgt vorm

Vul de vragenlijst in en denk mee

Vorig jaar is een begin gemaakt met de kerkenvisie voor de gemeente Alkmaar. Een visie op de toekomst van het religieus erfgoed in de gemeente Alkmaar. Net als in de rest van Nederland staat ook in Alkmaar het religieus erfgoed onder druk. De eerste tussentijdse balans is nu opgemaakt. Antwoorden op de vraag: Wat speelt er bij de kerken in de gemeente Alkmaar? En wat mag er niet ontbreken in de kerkenvisie? Ook u kunt meedenken over de toekomst van de kerken in Alkmaar!

Onderstaand de link naar de korte Google Docs vragenlijst

Kerkenvisie online invulformulier

Voor het ontwikkelen van de kerkenvisie voor Alkmaar ligt de regie bij een gemeentelijk team dat ondersteuning krijgt van externe adviseurs. Sinds de start vorig jaar heeft het team veel tijd besteed aan het kennismaken met de kerkbesturen en de eigenaren van een grote variatie aan kerken. Van kerken in de binnenstad en een kapel in een zorgcentrum, tot en met kerken in de omliggende wijken en natuurlijk in Schermer en De Rijp. De kennismakingsgesprekken geven een gevarieerd beeld. De gebouwen verschillen in allerlei opzichten van elkaar. Zoals grootte, monumentenstatus en bouwstijl. En ook het gebruik van de kerkgebouwen verschilt. Zo zijn sommige gebouwen de hele week in gebruik en andere gebouwen slechts een paar zondagen per maand. Overeenkomsten zijn er ook. Voor veel kerkgebouwen met een religieuze functie is de toekomst onzeker. Vergrijzing en een tekort aan vrijwilligers dragen daar zeker aan bij. Een concrete inschatting van het aantal kerken dat de komende jaren mogelijk in de problemen komt, is overigens lastig te maken. Want dat hangt af van verschillende aspecten.

Duurzaamheid

Aspecten die een rol spelen, zijn de kosten voor het kerkgebouw. Kerkgebouw zijn vaak oud en groot en dat kan hoge energie- en stookkosten met zich meebrengen. Door kleine investeringen of door slimmer gebruik kan het energieverbruik vaak worden verminderd. Uit de kennismakingsgesprekken is gebleken dat veel kerkbesturen en eigenaren interesse hebben in een duurzaamheidsscan. In het voorjaar is voor zestien kerken onderzocht welke verduurzamingsmogelijkheden interessant zijn voor dat specifieke gebouw. Op die manier is beter inzichtelijk geworden hoe deze kerken kosten kunnen besparen en tegelijkertijd het gebouw kunnen verduurzamen.

Kansen voor de toekomst

Naast kansen op het gebied van duurzaamheid wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden op andere vlakken, zoals het gebruik van het gebouw. Welke vormen van nevengebruik zijn (nog meer) mogelijk voor een kerkgebouw of hoe kan de maatschappelijke invulling worden vergroot? Ook de rol die vrijwilligers invullen en de wijze waarop het gebouw wordt beheerd zijn aspecten waar kansen liggen voor de toekomst.

Denk mee met de kerkenvisie!

Samen met kerkeigenaren en kerkbesturen, erfgoedverenigingen en andere belanghebbenden en belangstellenden wordt dit najaar verder gesproken over de invulling van de kerkenvisie. Op die manier kan er een breed gedragen visie worden ontwikkeld op het religieus erfgoed in de gemeente Alkmaar. Voelt u zich ook betrokken bij de toekomst van het religieuze erfgoed in onze gemeente? Ook uw mening telt. Doe mee aan de inspraakrondes of vul een korte vragenlijst in. Het invullen van de vragenlijst duurt 6 tot 8 minuten. Op deze manier kunt u snel en eenvoudig uw mening geven over de toekomst van kerkgebouwen en de kerkenvisie van de gemeente Alkmaar.

Voor het ontwikkelen en opstellen van de kerkenvisie heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) €75.000 subsidie toegekend aan de gemeente Alkmaar.

Lees ook:

Hoe kunnen we ons religieus erfgoed behouden en blijven gebruiken

Sint Josephkerk loopt vooruit op kerkenvisie