Terug naar het overzicht

Archeologen vinden resten van 5 eeuwen horeca bij Gulden Vlies

Afgelopen vrijdag zijn onze stadsarcheologen voorzichtig begonnen met een opgraving op de plek waar tot voor kort de keuken stond van restaurant Het Gulden Vlies. Een plek waar al eeuwenlang horeca wordt bedreven. Al voor het Alkmaars beleg in 1573 was hier de herberg bij de toenmalige stadspoort. De vloer van de oude herberg was dan ook het eerste waar de archeologen afgelopen vrijdag op stuitten. Vandaag legden ze onder meer een voormalige kelder bloot en vonden ze een zeventiende-eeuwse vingerhoed…

Als je nu kijkt op de plek van de opgraving, zie je verschillende delen van muren en trappetjes, afkomstig uit verschillende tijden. Duidelijk is dat de voormalige herberg in de loop der jaren enkele keren aangepast en veranderd is. Soms met gebruik van oude delen van muren en kelders waarop dan weer verder werd gebouwd. Ook kwamen al enkele opvallende voorwerpen naar boven, waaronder een nog gave vingerhoed uit ongeveer 1650. (Tekst gaat verder onder de foto’s)

Zowel het muurwerk als de gevonden elementen moeten nog nader worden onderzocht. En ook de komende dagen zullen de archeologen nog ter plekke actief zijn.

Het Gulden Vlies

Al halverwege de zestiende eeuw, stond er op deze plek, op de hoek van de Koorstraat en de Lindegracht, een herberg met de naam Het Gulden Vlies. De herberg stond vlakbij een stadspoort, wat natuurlijk gunstig was voor gasten die van buiten kwamen. De poort stond op de plek van de brug over de Oudegracht. Deze poort, die vanaf het zuiden toegang gaf tot de stad, werd de Oude Kennemerpoort of ook wel de Gevangenpoort genoemd. De poort is gebouwd in 1532. Het duurde toen nog enkele tientallen jaren voordat er een herberg kwam. Officiële bronnen maken melding van ene Meester Andries Cloeck die in het jaar 1563 werd ingeschreven als poorter van Alkmaar. En zijn beroep was ‘waard in Het Gulden Vlies’.
In de loop van de eeuwen is er altijd horeca op deze plek gebleven. Bijna al die tijd onder dezelfde naam: Het Gulden Vlies. Het restaurant is overgenomen door de ondernemers die ook eigenaar zijn van café De Koning op de Platte Stenenbrug . Zij gaan het pand rigoureus verbouwen, uiteraard met behoud van de monumentale elementen. En vervolgens zorgen zij ervoor dat de eeuwenoude horecatraditie op deze plek wordt voortgezet.

Burgemeester op bezoek

Meteen al de eerste dag van de opgraving, kregen de archeologen bezoek van burgemeester Anja Schouten, die in oktober ook met grote belangstelling de opgraving volgde aan de Molenbuurt.

Foto met burgemeester: JJ Foto | Jan Jong