Terug naar het overzicht

B&W kent extra subsidie toe aan vier monumenten

“Dit maakt onze kerst helemaal goed!”

Burgemeester en wethouders kennen extra subsidie toe aan een viertal monumenten in de gemeente Alkmaar. Het gaat om gevallen waar pech in het spel is of waar de kosten zo hoog zijn dat de reguliere subsidie niet voldoende is. Het gaat om een bedrag van in totaal € 134.000 dat verdeeld wordt over de rijksmonumenten Bovenmolen G in de Schermer, het Zwarte Kerkje in Zuidschermer, de voormalige Doopsgezinde kerk Noordeinder Vermaning in Noordeinde en naar het gemeentelijk monument De Telefooncentrale in Overdie. Gerard Kuijn van Noordeinder Vermaning: “De kas was leeg; dit maakt de kerst voor Noordeinder Vermaning helemaal goed!”

Eigenaren van beeldbepalende panden en monumenten kunnen jaarlijks aanspraak maken op een maximum subsidiebedrag van respectievelijk € 690 en € 6.000. In alle gevallen mag het subsidiebedrag nooit hoger zijn dan 30% van de begrote kosten. Voor de genoemde panden echter, waren de kosten zodanig hoog dat een maximum bedrag van zesduizend euro niet substantieel zou bijdragen. Vandaar dat in deze gevallen van de genoemde maximum bedragen is afgeweken.

Bovenmolen G

Afgelopen zomer brak bij Bovenmolen G een wiek. Enorme pech, waarbij ook nog eens schade ontstond aan de molen zelf. De oorzaak van de breuk was metaalmoeheid en dit wordt door de verzekering niet vergoed. De Schermermolens Stichting startte een inzamelingsactie, maar er bleef nog een aanzienlijk tekort op het benodigde bedrag van circa €100.000. Als de reparatie te lang wordt uitgesteld ontstaat nog meer schade, waardoor ook de kosten meer zullen oplopen. Reden voor de gemeente om het herstel van Bovenmolen G te steunen met €32.000. (Tekst gaat verder onder de foto)

Aldert Pilkes, bestuurslid van de Stichting Schermer Molens reageert verheugd: “Dit is heel fijn in deze toch lastige tijden voor iedereen! Het breken van die wiek was echt een rampzalige gebeurtenis, vorig jaar. En we hebben echt ons best gedaan om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Via onder meer crowdfunding en het meedingen naar de molenprijs. Dat laatste is helaas niet gelukt. We kregen weliswaar 6000 euro maar niet die beoogde 75-duizend. Die steun van de gemeente is dus meer dan welkom. Nu kunnen we de kap laten repareren en meteen de roedes (wieken, red.) erin laten hangen. En dan hopen we dat ie eind februari begin maart weer draait.”

Dat laatste is overigens mede te danken aan Molenstichting Alkmaar. Pilkes: “We gaan de roede vervangen door een geklonken roede en die kun je maar op één plek in Nederland bestellen. Molenstichting Alkmaar had daar ook net een aantal geklonken roedes besteld en in theorie hadden we achterin de rij moeten aansluiten. Maar omdat de reparatie bij ons echt urgent is, hebben ze beloofd dat wij voorrang zouden krijgen zodra we het bedrag bij elkaar zouden hebben en dat is nu dus het geval.”

Noordeinder Vermaning

De voormalige Doopsgezinde kerk Noordeinder Vermaning in Noordeinde ontvangt € 21.000 voor herstel aan de dakvoet van de kerk en de vensters van de bijbehorende woning. Gerard Kuijn, voorzitter van de gelijknamige stichting is blij verrast door het nieuws: “Dit maakt onze kerst, of in elk geval de kerst voor Noordeinder Vermaning, weer helemaal goed! Afgelopen zomer heeft het kerkje in de steigers gestaan voor deze herstelwerkzaamheden. Er waren allerlei rotplekken aan de goot, die dus begon te lekken. En alle ramen moesten eruit omdat het glas los zat in de roeden waardoor het hout ging rotten. Vervolgens is alles geschilderd, inclusief het huisje. Maar toen was de kas dus wel leeg. Terwijl vaste kosten van onder meer verzekering en energie gewoon doorgaan… We hadden helaas naast de subsidie van de provincie gegrepen dus we waren blij dat de monumentenadviseur van Erfgoed Alkmaar met dit voorstel naar het college ging. En nu nog blijer om te horen dat de subsidie ook is toegekend. Als dat niet was gebeurd, waren we echt in het nauw gekomen. Maar gelukkig staat het pand er nu weer netjes bij en kan het weer een paar jaar mee terwijl wij gewoon door kunnen gaan met de exploitatie van het kerkje zoals voor buurtontmoetingen, trouwerijen en culturele activiteiten.” (Tekst gaat verder onder de foto)

Zwarte kerkje en Telefooncentrale

Het Zwarte Kerkje in Zuidschermer ontvangt een bedrag van € 39.000 als bijdrage in de reparatie van schade aan de muren. Deze schade is veroorzaakt door bodemverzakking waardoor de fundering ontzet raakte. De fundering is eerst hersteld en nu is de gevolgschade aan muren en dak aan de beurt, in totaal begroot op circa € 130.000.

De Telefooncentrale in Overdie, ontworpen door architect Tauber en in 2016 gemeentelijk monument geworden, komt vanwege de omvang van het gebouw in aanmerking voor een verhoogd bedrag van €42.000. In dit geval is de reguliere subsidie van een aantal jaar samengevoegd, zodat het buitenschilderwerk en herstel van de kozijnen in één ronde kan worden gedaan in plaats van verspreid over meerdere jaren.

Behoud van ons erfgoed

De extra bijdrage wordt betaald uit het gemeentelijke subsidiebudget voor onderhoud van beeldbepalende panden en monumenten. Wethouder Erfgoed Elly Konijn-Vermaas: Wethouder Erfgoed, Elly Konijn-Vermaas: “Het subsidiegeld is bedoeld voor het behoud van ons erfgoed. Erfgoed is het DNA van Alkmaar. Het heeft de gemeente gevormd en gemaakt tot wat het nu is. Daarom is het zo belangrijk om deze monumenten beschikbaar en beleefbaar te houden. Nu er aan het eind van het jaar financiële ruimte is, kunnen we deze bijzondere monumenten ondersteunen.”

Het college van Burgemeester en Wethouders besloot al eerder voor het verstrekken van extra subsidie voor erfgoed. Zoals voor de inbraakschade aan het orgel van de Lutherse kerk en de bouw van een carillon in de Grote Kerk in De Rijp. Het meest recentelijk is op deze manier bijgedragen aan de restauratie van De Groene Zwaan in De Rijp en herstel aan het zuidtransept van de Grote Sint Laurenskerk.