Terug naar het overzicht

De Schermer: méér dan molens en stolpen

Wilhelminagemaal en Sint Michaelkerk toegevoegd aan monumentenlijst

De Schermer staat bekend om zijn stolpen en molens. Maar dit gebied heeft meer te bieden! De Schermer telt zes dorpen met elk een eigen bijzondere ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis die nog zichtbaar is in de bewaard gebleven historische structuren, straatpatronen en gebouwen. Zo bepalen historische gebouwen in belangrijke mate het karakter van deze dorpen. Onlangs kregen twee karakteristieke gebouwcomplexen de monumentenstatus: Het Wilhelminagemaal bij Schermerhorn en de Sint Michaëlkerk in Zuidschermer.

Twintig kandidaten

Uit een voorinventarisatie vorig jaar bleek dat er, naast stolpen en molens, nog tenminste twintig andere panden voor de status van gemeentelijk monument in aanmerking komen. Met een aantal eigenaren is inmiddels contact geweest. Verschillende eigenaren hebben ook zelf de weg naar de gemeente gevonden om de voor- en nadelen van een monumentenstatus te bespreken. Op grond hiervan kreeg het gemaal in de Mijzenpolder, aan de Oostmijzerdijk 13, al eerder de monumentenstatus.

Twee gebouwcomplexen

Nu viel de eer te beurt aan twee andere bijzondere gebouwcomplexen. Op 28 augustus kregen de Sint-Michaëlkerk met bijbehorende pastorie in Zuidschermer en het elektrisch gemaal Wilhelmina met de aangebouwde machinistenwoning vlakbij Schermerhorn het predicaat gemeentelijk monument. We spreken bewust over twee gebouwcomplexen, want samen zijn het eigenlijk vier monumenten. De gebouwen die nu de monumentenstatus hebben gekregen zijn alle vier gebouwd tijdens het interbellum – de periode tussen de twee wereldoorlogen – in een voor die tijd vooruitstrevende bouwstijl. De expressieve Sint-Michaëlkerk met pastorie mocht gezien worden. Ook de toren is al van verre zichtbaar. Voor het Wilhelminagemaal ligt dat iets anders. Als gevolg van een toenemende zorg voor het waardevolle Hollandse landschap in het begin van de twintigste eeuw, werd een fraai gebouw ontworpen dat zich niet al te nadrukkelijk manifesteert, maar zich juist heel bescheiden voegt in het bestaande landschap.

Monumentenstatus aanvragen

In de vorige nieuwsbrief werd al de plaatsing van stolpboerderijen op de gemeentelijke monumentenlijst gemeld. Ook niet-agrarische gebouwen komen uiteraard voor deze status in aanmerking. Karakteristieke historische panden in de gemeente kunnen behouden worden voor de toekomst door ze te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Eigenaren van historische panden kunnen zich vrijwillig aanmelden voor een vrijblijvend gesprek over de bescherming van hun pand en de eventuele consequenties voor bijvoorbeeld bouwplannen. In overleg wordt bekeken of het pand inderdaad voor de monumentenstatus in aanmerking komt. Is die status eenmaal toegekend, dan kan de eigenaar een beroep doen op (onderhouds)subsidies en wordt hij of zij op verzoek bijgestaan met onderhoudsadviezen.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar monumenten@alkmaar.nl

Steven Kalverdijk