Terug naar het overzicht

Errol van der Sijde gediplomeerd professional Restauratie

Goede restauratiekennis nodig in alle lagen van erfgoedorganisaties

In Kasteel Doorwerth ontvingen 14 studenten van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen het felbegeerde diploma van de tweejarige opleiding Professional Restauratie. Eén daarvan was onze eigen monumentenadviseur Errol van der Sijde die door de opleiding handvatten kreeg om bij de technische uitvoering van een restauratie goed door te vragen. Zo kan hij bijdragen aan een beter restauratieproject, aldus docent Joop Jansen.

Errol, in mei 2020 begonnen als monumentenadviseur, leerde veel van zijn voorgangers en wilde zijn praktijkkennis inhoudelijk verdiepen: “Door de opleiding besef ik de enorme reikwijdte van het vakgebied en dat ik zal blijven bijleren bij iedere restauratie, waar ik bij betrokken ben. Het belangrijkste wat ik heb geleerd zijn de handvatten om bij de technische uitvoering van een restauratie door te vragen en dingen goed uit te zoeken. Daarbij is vertrouwen en een goede communicatie met aannemers en de opdrachtgevers belangrijk. Het behoud van cultuurhistorische waarden staat soms op gespannen voet met de wensen van de eigenaar. Als gemeentelijk monumentenadviseur wil ik aan een restauratieproject bijdragen met een goede toetsing van plannen en bijsturing waar nodig. Heel waardevol is het contact dat je opbouwt met de medestudenten. Je vormt met elkaar een mini-netwerk, waar je vragen kunt stellen en ervaringen kunt uitwisselen. Dat is een waardevolle aanvulling op mijn netwerk in en rond Alkmaar.”

Goede erfgoedzorg

Joop Jansen, opleidingscoördinator en docent bij het NCE, is trots op de studenten Professional Restauratie: “De studenten hebben zich met hart en ziel ingezet. Ze hebben nu de kennis om de kwaliteit van een restauratie te verbeteren, ieder vanuit zijn of haar eigen achtergrond en functie. In een organisatie – van gemeente tot aannemersbedrijf tot architect/adviesbureau – is in alle lagen een goed kennisniveau noodzakelijk om goede erfgoedzorg te bieden. Het gemeentelijk apparaat speelt een belangrijke rol bij erfgoedzorg, de vergunningen en subsidies worden door de gemeente verstrekt en de handhaving is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Eén van de studenten, Errol van der Sijde is gemeenteambtenaar en neemt het stokje over van twee ervaren monumentenadviseurs, die in 2021 met pensioen zijn gegaan. Heel verstandig dat Errol deze opleiding heeft gevolgd.”

De opleiding Professional Restauratie beslaat het brede terrein van de erfgoedzorg en restauratie. De studenten krijgen zowel theorie- als praktijklessen over het begeleiden van restauratieprojecten, opstellen van plannen, adviseren van eigenaren, aanvragen van vergunningen en subsidies, werkvoorbereiding, calculaties en het handhaven op vergunningen en uitvoeringsvoorwaarden.