Terug naar het overzicht

Gezamenlijk plan voor behoud kerken in Alkmaar bijna klaar

Kerkenvisie krijgt gestalte

De langverwachte Kerkenvisie komt eraan. Na drie jaar intensief samenwerken onder begeleiding van de gemeentelijke vakgroep Erfgoed, wordt dit najaar de definitieve versie gepresenteerd. Als de gemeenteraad in oktober instemt, ligt er een gedegen en breed gedragen plan om de kerkgebouwen in de gemeente Alkmaar voor de toekomst te bewaren.

Aan de gesprekstafels zaten de afgelopen jaren zowel de kerkeigenaren als de gebruikers van de gebouwen, erfgoedpartijen en bedrijven rondom exploitatie en ontwikkeling. Het was een vruchtbaar proces dat veel waardevolle inzichten opleverde. Om de verkregen kennis, ervaring en informatie uit te proberen in de praktijk, is half jaar lang geëxperimenteerd met een aantal pilots. De uitkomsten hiervan worden verwerkt tot een eindversie van de Kerkenvisie. In oktober van dit jaar neemt de gemeenteraad hierover een besluit. (Tekst gaat verder onder de foto)

Kerkenvisie in de praktijk

In de pilots zijn verschillende vraagstukken onderzocht die spelen bij meerdere kerkgebouwen. Zoals: hoe kom je met meer kerken tot een gezamenlijke programmering als vergaderlocatie en cultureel podium? En ligt een kerkgebouw dat een beschermd monument is, nog wel goed in de markt? Hoe kan de gemeentelijke overheid vragen en ontwikkelplannen opgevangen? Hoe benut een kerkeigenaar het beste de verschillende subsidieregelingen? Hoe kom je tot een rendabel nevengebruik? De uitkomsten van deze onderzoeken komen op de website Kerkenvisiealkmaar.nl te staan, zodat zij voor iedereen zijn in te zien.

Voorwaarden voor bij- en herbestemmen

De Kerkenvisie geeft straks voorwaarden voor de overstap naar een ander gebruik van het gebouw. Dit kan een nieuwe invulling zijn naast of in plaats van het religieus gebruik. Met weinig of grote fysieke ingrepen. De voorwaarden gaan gelden voor het voortraject van de planvorming. Zo wordt de initiatiefnemer gevraagd onderzoek te doen naar een passende invulling en om de buurt te betrekken bij de planvorming. De gemeenteraad besluit over in welke situatie welke voorwaarden precies gaan gelden. Dit gebeurt in oktober van dit jaar.

Website Kerkenvisiealkmaar.nl

Sinds het begin van dit jaar is al veel informatie over de kerken beschikbaar op een speciale website. Ook de definitieve Kerkenvisie wordt op deze website opgenomen. Zo ontstaat een visiedocument dat raadpleegbaar is voor iedereen die betrokken is of wil zijn bij toekomst van de Alkmaarse kerken.

Denk en doe mee op het Kerkenplatform

Wil je meedenken over de toekomst van kerken? Dan kun je terecht op het online kerkenplatform. Hier kun je met betrokkenen in gesprek. Je kunt een vraag stellen, een unieke ruimte vinden voor jouw evenement of je aanmelden voor vrijwilligerswerk. Ook blijf je hier op de hoogte van actualiteiten, subsidies en vind je er inspiratie voor een gezonde exploitatie. Het platform is ingericht in thema’s, zodat je alleen berichten ontvangt over jouw interesseveld.