Terug naar het overzicht

Hoogwerkers voor demontage wandbord in Grote Kerk

Vandaag waren de gemeentelijke monumentenadviseurs getuige van de spectaculaire demontage van een bijzonder bord dat op grote hoogte in de Grote Sint Laurenskerk hing. Het gaat om het wandbord met de tekst ‘Clareat Octobris… ’ dat de komende weken gerestaureerd zal worden.

Opdrachtgever voor de restauratie is de Stichting Behoud Monumentale kerken Alkmaar, die eigenaar is van de
Grote Kerk. Na restauratie krijgt het wandbord een nieuwe plek, onder Het Grote Raam. Dit raam, naar ontwerp van Fiona Tan, wordt op 6 oktober onthuld. (tekst gaat verder onder de foto)

Chronogram

De volledige tekst op het bord luidt : CLareat oCtobrIs LVX oCtaVa aLCMarIanIs. Dit is een zogeheten chronogram, waarvan de hoofdletters, te lezen als romeinse cijfers, samen het jaartal 1573 vormen.

Het maken van zo’n kloppend cijferdicht was in de zeventiende eeuw erg populair en vergde een goede beheersing van het Latijn. De tekst betekent zoveel als ‘Op acht oktober ging vanuit Alkmaar het licht stralen.

De Stichting Behoud spant zich in voor het behoud van de Grote Sint Laurenskerk. De gemeentelijke monumentenadviseurs zijn betrokken vanwege het verlenen van de benodigde vergunning. (tekst gaat verder onder de foto)

Het enorme wandbord in de touwen, bijna beneden
Het enorme wandbord in de touwen, bijna beneden

Detail op dinsdag

Let op: volgende week, op dinsdag 16 maart, bespreekt onze monumentenadviseur Anne Pauptit een bijzonder onderdeel van dit wandbord op onze sociale media in de rubriek Detail op dinsdag!

Het wandbord wordt voorzichtig naar beneden getakeld
Het wandbord wordt voorzichtig naar beneden getakeld