Terug naar het overzicht

Kerk in Oterleek blijft bewaard voor de toekomst

We hebben er een nieuw gemeentelijk monument bij! Gisteren bekrachtigden burgemeester en wethouders van Alkmaar het advies van de monumentenadviseurs om de voormalige Hervormde kerk in Oterleek officieel deze beschermde status te geven. Hiermee blijft dit kerkje aan de Dorpsstraat 65 voor de toekomst beschermd. Het onderzoek dat eraan voorafging was meteen een pilot voor de kerkenvisie die als doel heeft de kerken in Alkmaar te bewaren voor de toekomst.


In samenspraak met de huidige eigenaar, is een zogenoemd paspoort van de kerk gemaakt. De kerk is onderzocht op de mogelijkheden voor verbouwing en verduurzaming bij een beschermde status. De uitkomst was positief en dat deed de eigenaar besluiten om definitief te kiezen voor bescherming.
Het kerkenpaspoort is gemaakt als één van de pilots van de kerkenvisie waar Alkmaar sinds enige tijd aan werkt en die later dit jaar zal worden vastgesteld door de gemeenteraad. Samen met eigenaren van kerken en andere betrokken partijen, onderzoekt de gemeente hoe we de kerkgebouwen in Alkmaar kunnen behouden voor de toekomst. Ook als ze minder of helemaal niet meer voor religieuze doeleinden worden gebruikt.
De hervormde kerk in Oterleek is in 1925 gebouwd naar een ontwerp van architect J. Molenaar. De kerk kreeg een zogeheten zakelijk expressionistische stijl, met hoge steile daken en een robuuste toren boven de entree. Sinds 1968 is de kerk niet meer in religieus gebruik. Lange tijd was de kerkruimte in particulier eigendom.
De huidige eigenaar gebruikte de kerk jarenlang als kunstenaarsatelier. De laatste jaren is de kerk ook als woning gebruikt. Het kerkinterieur is in deze tijd nauwelijks veranderd.

Hoge cultuurhistorische waarde

Sinds enkele maanden staat de kerk te koop. Dat was een goede aanleiding voor een gesprek over de mogelijkheden om het gebouw te behouden voor de toekomst. Volgens onze monumentenspecialisten is de kerk in Oterleek een ‘gaaf en weinig voorkomend voorbeeld van sobere architectuur in een historisch lintdorp, in de stijl van de Amsterdamse School. De kerk heeft voor het dorp hoge cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige waarde,’ schrijven zij onder meer in hun rapport op basis waarvan de monumentenstatus is toegekend. De kerk is volgens hen bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit en silhouet van de dorpsbebouwing: ‘Het gebouw is van belang voor de historische stedenbouwkundige en cultuurhistorische identiteit van Oterleek.’

Toren voor symbolisch bedrag verkocht

De kerktoren was overigens tot voor kort nog eigendom van de gemeente Alkmaar. Maar die is nu voor het symbolische bedrag van €1 overgedragen aan de huidige eigenaar van het gebouw. Wethouder Vastgoed, Pieter Dijkman: “De kerk en toren vormen een architectonische eenheid. Het is gunstig voor de toekomst van deze kerk als het als één geheel wordt ontwikkeld voor nieuw gebruik. Door de monumentenstatus blijft niet alleen de architectonische en ruimtelijke kwaliteit van de kerk zelf bewaard. Op deze manier behoudt Oterleek ook zijn karakteristieke dorpskern met kerk en toren.”
De begraafplaats blijft eigendom van de gemeente.