Terug naar het overzicht

Lees meer op erfgoedalkmaar.nl

Erfgoedalkmaar.nl, de nieuwe website rondom erfgoed in de gemeente Alkmaar, is live. “Het hoort helemaal bij de 21e eeuw dat je informatie en achtergrondverhalen over erfgoed ook digitaal beschikbaar stelt,” zegt een enthousiaste wethouder erfgoed Anjo van de Ven. “Dat deden we al via de Facebook-pagina van Erfgoed Alkmaar en deels via de gemeentelijke website. Maar nu is er dus ook erfgoedalkmaar.nl. Een goede service voor iedereen die van erfgoed houdt, onder wie ook de bezoekers van onze mooie stad.” Eén van de onderdelen van de site is een gezamenlijke activiteitenkalender. Alle organisaties die actief zijn met en voor erfgoed in Alkmaar kunnen hier hun activiteiten aanbieden.

Doel van erfgoedalkmaar.nl is de gemeente Alkmaar nog beter op de kaart te zetten als erfgoedgemeente. De website neemt je als het ware mee achter de schermen en laat onder meer de resultaten zien van de politieke en bestuurlijke inzet op het gebied van archeologie, bouwhistorie en monumentenzorg. Zo vind je hier de resultaten van onderzoek en artikelen over de verschillende aandachtsgebieden. Dat zijn de archeologische opgravingen (denk aan de ring en de schoen van Maria Tesselschade); bouwhistorisch onderzoek (met onder meer houtmonsters die dateringen leveren van huizen in de oude kernen) en verhalen over restauraties en verbouwingen van monumenten van particulieren. Ook vind je er de uitgebreide versies van verhalen en reportages die verschijnen in deze nieuwsbrief. De website Erfgoedalkmaar.nl is er nadrukkelijk voor de achtergronden en de beleving van erfgoed. Voor alle regels, vergunningen en formulieren voor archeologie en monumenten blijft alkmaar.nl de aangewezen plek.

IJkpunten

Anjo van de Ven: “erfgoed is belangrijk om verschillende redenen. Het bepaalt bijvoorbeeld mede onze identiteit. Je leeft in een gemeente die al veel eeuwen heeft meegemaakt en dat lees je terug in je dagelijkse omgeving. Let maar op je taalgebruik. Je zegt bijvoorbeeld: ‘dat is vlakbij de Grote Kerk…’ De ijkpunten in de gebouwde omgeving worden vaak gevormd door Erfgoed. Het is daarom belangrijk om er zuinig op te zijn. En dat kan onder meer door goed hergebruik. Het is mooi om via deze website de verhalen te kunnen delen achter het erfgoed. “

Eén agenda voor alle erfgoedactiviteiten

Belangrijk onderdeel van de website is de gezamenlijke agenda met lezingen, feestelijke gebeurtenissen, open dagen, enzovoort. Alles mag erop, als het maar te maken heeft met erfgoed in en rond Alkmaar. Alle instanties uit de omgeving die zich bezighouden met erfgoed kunnen deze activiteitenkalender gebruiken, zodat alles op één plek te vinden is.

Open Monumentendag

Ook veel aandacht wordt op de site besteed aan het jaarlijkse erfgoed-evenement Open Monumentendag. Vanaf dit jaar is erfgoedalkmaar.nl de officiële site voor dit evenement. Verder heeft de website een archieffunctie voor alle publicaties, archeologische rapporten en natuurlijk ook de digitale nieuwsbrief Erfgoed Alkmaar. Via links wordt verwezen naar andere instanties die actief zijn op het gebied van erfgoed in en rond Alkmaar.