Terug naar het overzicht

Oude kerkhof wordt weer eervolle rustplaats

Na Koningsdag start het plein, in de zomer is de klus waarschijnlijk klaar

Het kerkhof naast de Grote Kerk in de binnenstad wordt opgeknapt. Veel mensen beseffen niet dat het grasveld dat ze zien, eigenlijk een grafveld is. “Deze historische rustplek van vele Alkmaarders verdient meer aandacht en respect”, aldus een raadsmotie uit 2017. In overleg met de kerkeigenaar, de exploitant, omwonenden en de Historische Vereniging Alkmaar is een plan gemaakt. Uitkomst: de begraafplaats blijft toegankelijk maar krijgt een meer respectvolle uitstraling.

Niet iedereen herkent in het grasveld naast de kerk een kerkhof. Mensen liepen er overheen, er stonden fietsen tegen bomen en het werd zelfs als hondenuitlaatplek gebruikt. De gemeenteraad besloot in 2017 dat dit anders moest. Betrokkenen en belangstellenden, zoals de eigenaar van de kerk, de exploitant, omwonenden en de Historische Vereniging Alkmaar, legden hun ideeën op tafel. En vervolgens is met een kleine groep het plan verder uitgewerkt. Stadswerk072 voert de regie en de uitvoering ligt in handen van Vreeker uit Hem, een bedrijf dat veel ervaring heeft met begraafplaatsen.

Symbolische boodschap

Het grafveld bij de kerk wordt beter herkenbaar gemaakt door er een haag omheen te zetten en een nieuwe toegang te creëren. Aan de voorkant krijgt de haag een speciaal toegangshek waarop een passage wordt weergegeven van een gedicht over de dood. Op de drempel komt een tegel met een symbolische voorstelling over de dood, rouw en nieuw leven. Op die manier worden bezoekers bewust gemaakt van de historie van deze plek.

Plein met kerkramen

Maar niet alleen het grafveld wordt aangepast. Ook het plein bij de hoofdentree van de kerk krijgt een nieuwe inrichting. Hier komen plantvakken in de vorm van kerkramen. Het is de bedoeling om met planten en bloemen straks het kleureffect na te bootsen van glas-in-loodramen. Tussen de plantvakken worden bankjes geplaatst en ook langs de kerk komen bloemen en bankjes. Het plein krijgt hiermee een duidelijker invulling als verblijfsgebied en tegelijkertijd krijgt de entree van de kerk hiermee meer cachet. Uiteraard blijft er een route vrij voor rouw- en trouwauto’s en voor onderhoudsmaterieel voor de kerk. De werkzaamheden aan het plein starten na Koningsdag.

Ceremonieel geopend

Overigens valt het werk aan het grafveld en het plein samen met onderhoud aan de ramen aan deze kant van de kerk. Zo staat er van mei tot november een steiger op het grasveld, waardoor dat deel van het grasveld later moet worden aangepakt. Het grasveld zal uiteindelijk weer worden aangesloten op de kerk en ook het parkeerterreintje wordt opgeknapt. Het nieuw ingerichte kerkhof zal officieel geopend worden. Hiervoor is iedereen die hier getuige van wil zijn, van harte welkom.

Houd onze website en Facebookpagina in de gaten voor updates.

Gonna de Reus