Terug naar het overzicht

Oude verflagen boordevol informatie

Tip van de monumentenadviseur

In deze rubriek geven onze monumentenadviseurs tips voor eigenaren van monumenten over het onderhoud van hun pand. Deze keer over de vraag wat je doet met oude verflagen. Weg ermee? Of is het de moeite waard ze te bewaren?

De meeste monumenteneigenaren willen zo goed mogelijk voor hun pand zorgen. Vandaar ook dat ze technische adviezen vaak nauwkeurig opvolgen. Maar hoe goed bedoeld ook, niet alle technische adviezen gelden ook voor monumentale panden. Zo komen wij wel eens tegen, dat alle kozijnhout en gootlijsten van een pand volledig ontdaan zijn van oude verflagen met als doel daarna een technisch optimaal nieuw verfsysteem op te zetten. En als die oude verflagen heel dik, brokkelig en gescheurd zijn, is dat op zich vaak een verstandige keuze…

Kleurhistorie

Waar je misschien niet direct bij stilstaat, is dat daarbij onbedoeld en onbewust de complete kleurhistorie van het gebouw verloren kan gaan. Als dat gebeurt zonder dat daar onderzoek naar is gedaan, is dat eigenlijk heel jammer!

Op dit moment wordt het voormalige Gulden Vlies gerenoveerd. Ook op dit pand tref je van die dikke en gebarsten verflagen aan. In dit geval besloot de architect echter om de oude lagen te onderzoeken. Dan zie je dus precies welke kleuren in het verleden zijn gebruikt. En het leuke was dat de historische kleur die naar boven kwam, overeen kwam met de smaak van de architect. Vandaar dat ervoor gekozen is het geveltimmerwerk van het pand te schilderen in de oudst aangetroffen kleur, namelijk olijfgroen. Spannend!

Ook plannen voor schilderwerk?

Heb je ook plannen voor schilderwerk aan je monument? Dan hebben we twee belangrijke tips.

Tip 1: Als er geen technische noodzaak is, verwijder dan niet overal alle oude verflagen. Dan is er in de toekomst ook nog wat te ontdekken.
Tip 2: Laat je bij de kleurkeuze ook eens inspireren door de historische maar inmiddels dus verdwenen kleurstelling. Vaak is zo’n kleurstelling ooit weloverwogen tot stand gekomen, en ondersteunt de kleur de architectuur. Dat kan een heel verrassend effect hebben!
Voor het wijzigen van de kleurstelling van een monument is overigens toestemming nodig. Maar als hier goede argumenten voor zijn, dan werken we daar in principe graag aan mee. En wist je dat er ook subsidie mogelijk is voor het laten doen van kleurhistorisch onderzoek?

Vragen?

Vragen over schilderwerk of over andere kwesties rondom een monument? Stuur een e-mail naar erfgoed@alkmaar.nl

Anne Pauptit (monumentenadviseur)