Terug naar het overzicht

Weidemolens behouden door goede samenwerking

De weidemolens zijn sinds de negentiende eeuw onderdeel van het Noord-Hollandse landschap. De circa 25 molens in de gemeente Alkmaar staan voornamelijk in de Eilandspolder. Aangezien sommige door functieverlies verloren dreigen te raken, riep de gemeenteraad al eerder op tot aandacht hiervoor. Nu zetten diverse partijen zich gezamenlijk in voor het behoud van de houten molentjes.

De meeste molens zijn in eigendom van Staatsbosbeheer en van Landschap Noord-Holland. In de loop der jaren zijn vele houten molens vervangen door ijzeren exemplaren. Om de overgebleven houten molens te behouden besloten beide partijen onlangs tot samenwerking. Ze sloegen de handen ineen met de Noord-Hollandse Molenfederatie en de gemeente Alkmaar. Wethouder agrarische economie Marcel van Zon: “de weidemolens horen thuis in het veenweidelandschap en dit is een symbolische eerste stap naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behoud ervan. Achter de schermen werken wij al enige tijd aan de praktische uitvoering. De afspraken worden vastgelegd in een officiële overeenkomst.”

Speciale werkgroep

Een speciale werkgroep gaat het onderhoud uitvoeren met de hulp van vrijwilligers. In de periode maart tot oktober zal jaarlijks een aantal rondes worden gedaan. Wie affiniteit heeft met de weidemolens en kennis heeft van timmerwerk, kan zich hiervoor aanmelden via erfgoed@alkmaar.nl