Schuilkerken

Kenmerken

  • andere geloven dan hervormd worden gedoogd
  • kerken min of meer onzichtbaar
  • eenvoudige architectuur
  • voornamelijk classicistisch
  • niet op een centrale plaats in de stad
  • Remonstrantse Kerk, Synagoge, Doopsgezinde Kerk Alkmaar, Evangelisch Lutherse Kerk Alkmaar en de Evangelisch-Lutherse Kerk De Rijp

Remonstrantse Kerk
Kerknr. 1

Synagoge
Kerknr. 3

Doopsgezinde Kerk Alkmaar
Kerknr. 5

Evangelisch Lutherse Kerk Alkmaar
Kerknr. 6

Evangelisch-Lutherse Kerk De Rijp
Kerknr. 30

Kerken stamboom Alkmaar

De kerken stamboom is opgesteld om de plaats van individuele kerken in de geschiedenis van het geloof in Almaar overzichtelijker te maken. Voor de waardering van de kerken is immers ook van belang om ze een plaats te geven in die geschiedenis. Alle kerken van kerken hebben in het overzicht een plaats gekregen in een van de negen ‘verhaallijnen’. De verhaallijnen maken het mogelijk om de ontwikkeling van kerken die bij een bepaalde verhaallijn horen door de eeuwen heen te verduidelijken. Zo maakt de verhaallijn ‘marginaal’ bijvoorbeeld duidelijk dat andere geloven dan het hervormde in de tijd na de reformatie slechts gedoogd werden. Bij gevolg was ook hun architectuur minder opvallend. Daarmee wordt dan weer duidelijk dat zulke gebouwen wat betreft architectuur niet heel belangrijk zijn maar wel een rol spelen in de historische ontwikkelingen.