Historie

De Groene Zwaan werd in 1788 door de Lutherse gemeenschap in De Rijp als kerk in gebruik genomen. Na 1950 nam het kerkbezoek sterk af, waardoor het nodige onderhoud niet meer betaald kon worden. Om de kerk te behoeden voor dreigend verval werd in 1969 de Stichting De Groene Zwaan opgericht. Het gebouw maakt met de pastorie en de consistoriekamer onderdeel uit van een ensemble. De voorgevel van de kerk is gepleisterd en heeft schijnvoegen. Op de hoeken van de gevel zijn lisenen gemaakt. De lisenen worden afgesloten met pinakels bestaand uit zuilen met een dakje. De hoofdingang, midden in de gevel is geaccentueerd met gepleisterde pilasters met een architraaf en daarboven een rondboogvenster. In de topgevel is een rond venster met een stalen roedenverdeling aangebracht. Het kerkje heeft een houten tongewelf. Bij de restauratie van 2018 zijn de preekstoel en het balkon in het interieur behouden gebleven. Voor de preekstoel is een podium gemaakt. Recent is De Groene Zwaan vooral als jongerencentrum in gebruik geweest. De pastorie en consistorie hebben een horecafunctie gekregen.

  • Functie: herbestemd: cultureel
  • Begraafplaats: Nee
  • Objecten: Diaconie/dienstwoning, Pastorie, Consistorie (ondergebracht in drie gekoppelde panden.

Kernwaarden

  • Opvallend eclectisch gebouw met bijgebouwen.
  • Van belang in de geschiedenis van de Lutherse kerk.

Kansen

  • Bereikbaarheid: matig
  • (Enkel)bestemming: Horeca