Historie

Van voor 1638 zijn er geen eigen gegevens over de Lutherse Gemeenschap bewaard gebleven. De Gemeenschap kwam aanvankelijk samen in een oude branderij op de Heul, maar kon door steun uit Scandinavië een aantal huizen kopen aan de zuidzijde van de Oude Vest, de tegenwoordige Baangracht en Oudegracht. Op 16 april 1641 werden de huizen verwoest omdat geen gehoor werd gegeven aan het verbod op de Lutherse diensten. Tussen 1642 en 1644 werd een houten gebouw geplaatst. Aan het eind van de 17e eeuw was het gebouw dermate bouwvallig dat men besloot hier een stenen gebouw te plaatsen. Deze kerk werd op 14 september 1692 gewijd. Om het onderhoud van de kerk te kunnen betalen werden in de loop van de tijd onroerend goed en delen van de kerkinventaris verkocht. Het bakstenen zaalkerkje heeft een rechthoekige plattegrond. De gevels worden afgesloten met een kroonlijst met daarboven en omgaand schilddak. De hoofd- en zij-ingang hebben een korfboog. Het gebouw heeft hoge spitsboogvensters. De kerkzaal heeft een houten gewelf met een brede koof. Een eiken preekstoel, doopbanken met gesneden deuren en een gesneden eiken tochtportaal uit de bouwtijd zijn bewaard gebleven. Daarnaast zijn een koperen kroon en vier koperen wandluchters behouden. Het orgel stamt uit 1754 maar is in 1879 uitgebreid.

Functie: religieus met culturele nevenfunctie
Begraafplaats: Nee
Objecten: Diaconie/dienstwoning, Consistorie

Kernwaarden

  • Voorbeeld van een ‘gedoogde’ kerk in gereformeerd Alkmaar.
  • Architectonisch belangrijk vanwege de afwijkende vorm.
  • Interieurstukken.

Kansen

  • Bereikbaarheid: redelijk
  • (Enkel)bestemming: Maatschappelijk