Historie

De Doopsgezinde kerk is aanvankelijk gebouwd als schuilkerk, in 1856 werden de panden die de kerk aan het zicht onttrokken gesloopt en kwam de kerk in het zicht te staan. De gesloopte panden behoorden tot het Doopsgezinde Hofje, bestaande uit acht woningen. Op de plek van de woningen kwam een voorplein met hekwerk. In 1854 kreeg de kerk de huidige gevel met rondboogvensters. Deze gevel is ontworpen door C.W. Bruinvis, stadsarchivaris van Alkmaar. Het ontwerp van het huidige voorplein is twee jaar jonger. Nog eens twintig jaar later, in 1876, werd het gehele interieur aangepast naar ontwerp door stadsarchitect W.F. du Croix. Hij heeft, onder andere, de neogotische banken ontworpen. De lijstgevel aan de voorzijde is als een arkade geleed door vier pilasters en natuurstenen rondbogen geleed. In het middelste boogveld bevindt zich de ingang met omlijsting, in de beide andere boogvelden zijn rondboogvensters gemaakt. De kerkzaal heeft een gedrukt tongewelf. De wanden zijn wit gepleisterd en zijn voorzien van een lambrisering. In de zaal staan houten banken langs de zijgevels. De kerk heeft een houten vloer. Op het orgelbalkon staat een orgel uit 1866 met een front uit 1819.

  • Functie: religieus met culturele nevenfunctie
  • Begraafplaats: Nee
  • Grond: Tuin

Kernwaarden

  • Doperse geschiedenis in Alkmaar.
  • Neoclassicistische architectuur.
  • Stedenbouwkundige situatie.

Kansen

  • Bereikbaarheid: redelijk
  • (Enkel)bestemming: Maatschappelijk

Elke kerk krijgt een eigen kansenkaart met een overzicht van het ontwikkelperspectief. De aanvulling wordt gedaan met pilots, in de periode november 2021-juni 2022. De uitkomsten komen in de kansenkaarten van de pilotkerken. Daarna worden ook de kansen voor de overige kerken aangevuld.

Gerelateerde artikelen