Historie

De Remonstrantse Kerk is een schuilkerk, niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Aan het begin van de 17e eeuw mochten alleen de kerken van de officiële gereformeerde staatskerk op pleinen staan, torens en luidklokken hebben. Aanvankelijk kwamen de remonstranten in Alkmaar bijeen in een molen en in de schuur van een gorterij, die achter de huizen van het Fnidsen lag. Deze schuur werd in 1631 verbouwd tot schuurkerk. In 1659 werd op dezelfde plek de huidige kerk gebouwd. Vanaf de straat is alleen de poort te zien. Het bakstenen gebouwtje heeft een rechthoekige plattegrond. Het driebeukige interieur heeft houten tongewelven boven de midden- en zijbeuken. In de zijbeuken zijn balkons gemaakt die gedragen worden door zuilen met een architraaf. Ook het orgelbalkon wordt gedragen door zuilen met architraaf. De preekstoel (XVII A) staat aan de smalle wand, het orgel (1788) bij de tegenoverliggende wand. De ingang aan het Fnidsen bevindt zich tussen twee woningen met trapgevels en wordt bekroond door een gesmeed ijzeren versiering (monogram R K en 1728).

Functie: religieus met culturele nevenfunctie
Begraafplaats: Nee
Objecten: nvt

Kernwaarden

  • Geschiedenis remonstranten in Alkmaar.
  • Schuilkerk en stedenbouwkundige situatie.
  • Het interieur met zuilen, preekstoel en orgel.

Kansen

  • Bereikbaarheid: redelijk
  • (Enkel)bestemming: Maatschappelijk