Terug naar het overzicht

Alkmaarders zien kerkgebouwen als onmisbaar deel van omgeving

Veel inwoners van Alkmaar zien kerkgebouwen als een onmisbaar deel van hun omgeving. Dat blijkt uit de publieksenquête die het afgelopen jaar door zo’n zeshonderd Alkmaarders is ingevuld.

Voor veel kerken in ons land is de toekomst onzeker. Daarom zijn verschillende gemeentes bezig met een kerkenvisie. Ook in Alkmaar wordt aan zo’n toekomstvisie gewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de kerkeigenaren. Hoe kunnen kerkbesturen en eigenaren van niet religieuze kerkgebouwen op een goede manier de toekomst tegemoet zien? Hoe blijven deze kerken vitaal? Dat zijn vragen die niet alleen de kerkeigenaren treffen.
Voor het maken van een toekomstvisie voor de kerken is de gemeente al sinds twee jaar in gesprek met de eigenaren van de kerkgebouwen. Verder is de afgelopen periode volop meegedacht vanuit uiteenlopende blikvelden: door mensen werkzaam in de vrijwilligersbranche, toerisme en cultuur. Door buurtconsulenten, erfgoedpartijen, makelaars, ontwikkelaars, herbestemmingspartijen en de welstands- en monumentencommissie. Ook zijn deze vragen besproken met de gemeenteraad en met medewerkers van diverse gemeentelijke beleidsvelden.

Bekijk de actuele stand van zaken op de speciale pagina over de kerkenvisie.