Langestraat 106 deel 4

Vondst op vrijdag

12 mei 2023

Deel 4 alweer, vandaag, van het verhaal over onze meest recente opgraving in de tuin van een klein pandje aan de Langestraat 106, schuin tegenover het stadhuis. Na het wassen en bij elkaar puzzelen van het gevonden materiaal van een opgraving, komt het dateren en het beschrijven.

Dankzij al het eerder in Nederland gevonden materiaal, weten we intussen al heel veel. Bijvoorbeeld over het ontstaan van bepaalde typen aardewerk en glas in samenhang met de vormgeving en de functie van bepaalde gebruiksvoorwerpen. Die informatie is vastgelegd in het zogenoemde Deventersysteem. Een methode waarmee we op een snelle manier gebruiksvoorwerpen kunnen determineren en dateren.
Toch proberen vaak ook al tijdens de opgraving vast te stellen uit welke periode bepaalde vondsten afkomstig zijn. Afhankelijk van de condities van bijvoorbeeld een beerput. Is die nat of droog en diep of juist ondiep?  Is de inhoud van de beerput opgebouwd uit lagen? Dan hoort elke laag weer bij een eigen periode. De omstandigheden bepalen of een put dan ook laagsgewijs kan worden geborgen waardoor al het materiaal al enigszins gesorteerd op tafel terecht komt. (Tekst gaat verder onder de foto).

Bij de beerput in de Langestraat waren de condities verre van ideaal. Toch konden we de beerlaag grotendeels in twee delen bergen.
Dat zie je duidelijk terug op de foto van al het nog te puzzelen glaswerk afkomstig uit de bovenste gebruikslaag. We zien hier veel dikwandige bol- en cilindrische flessen, medicijnflesjes, kelkglazen en bekers uit voornamelijk de achttiende en negentiende eeuw. (Tekst gaat verder onder de foto)

Stukken transparant glaswerk uit de onderste gebruikslaag, voornamelijk 17e-eeuws
Glaswerk uit de onderste gebruikslaag, voornamelijk 17e-eeuws

Op de foto hierboven zie je glaswerk uit de onderste gebruikslaag en met een heel andere uitstraling. Dit is voornamelijk zeventiende-eeuws materiaal met onder meer roemers, wikkeldraadbekers, knobbelbekers en kelkglazen.

Zo proberen we tijdens het bergen van de vondsten al een beetje grip te krijgen op de herkomst. Maar het echte verhaal achter al het gevonden goed, ontstaat toch altijd onder je handen aan tafel en met je neus in de literatuur!

Wordt weer vervolgd

Vondst op Vrijdag is een rubriek van Rob Roedema. Lees ook het interview in Erfgoedmagazine Alkmaar 63: ‘Rob Roedema geboren met liefde voor archeologie’.
Bekijk hier alle ‘Vondsten op vrijdag’