Terug naar het overzicht

Belastingaftrek Rijksmonumenten vervalt

Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de afschaf van de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigenaren. Als alternatief hiervoor is per 1 januari 2019 een nieuwe subsidieregeling van kracht. Mits het wetsvoorstel in december door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd. (Houd hiervoor onze Facebookpagina in de gaten). Een eigenaar moet zelf een keuze maken tussen laagrentend lenen (vooraf) en subsidie (achteraf).


Subsidie

Na afronding van de werkzaamheden kan een eigenaar over de kosten in 2019 een subsidieaanvraag indienen. Dit kan in 2020, in de periode van 1 maart tot en met 30 april. Aanvragen met kosten boven de € 70.000,- moeten onderbouwd worden met een adequaat inspectierapport van de technische en fysieke staat van het rijksmonument. Binnen 13 weken na de aanvraagperiode wordt bekend of de aanvraag wordt gehonoreerd en voor welk bedrag. De subsidies worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die de beoordeling en toewijzing doet.

Lenen

Als een eigenaar van een rijksmonument voor de subsidie in aanmerking wil komen, dan kan hij vooraf geen laagrentende lening bij het Restauratiefonds aanvragen. In elk geval niet voor dezelfde werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Een combinatie van een laagrentende lening en subsidie voor dezelfde werkzaamheden is niet mogelijk. Alle rijksmonumenteigenaren die gebruik willen maken van een laagrentende lening van het Restauratiefonds kunnen het hele jaar door deze lening aanvragen. De hoogte van de lening (met een maximum van in beginsel € 300.000) bedraagt vanaf 1 januari 2019 100% van de instandhoudingskosten (onderhoud en restauratie), conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De eigenaar heeft hiermee de zekerheid van een financiering voor zijn plannen. Bovendien leent een eigenaar-bewoner tegen 1% rente, 10 jaar vast. Kijk voor meer informatie op restauratiefonds.nl

Vanaf 1 januari

De nieuwe subsidieregeling, als alternatief voor de monumentenaftrek, gaat in per 1 januari 2019. De regeling is beschikbaar voor particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie. Per 1 januari 2019 kunnen deze eigenaren achteraf een subsidie aanvragen van 38% van de instandhoudingskosten (onderhoud en restauratie) conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten.

Bram Berkenpas, team Erfgoed