Terug naar het overzicht

Over subsidieregelingen

Om cultureel erfgoed te onderhouden en te restaureren, zijn er verschillende subsidieregelingen. De gemeente Alkmaar heeft een regeling voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en in bijzondere gevallen voor Rijksmonumenten. Daarnaast heeft de gemeente een regeling voor stolpen in de Schermer die niet op een monumentenlijst staan, maar die in het bestemmingsplan zijn aangeduid met de dubbelbestemming cultuurhistorie. Ook bieden Rijk en provincie voor bepaalde situaties mogelijkheden tot financiële steun.

Lees meer over de verschillende regelingen op de website van de gemeente Alkmaar.

Nieuwe regeling rijksmonumenten

Sinds 1 januari 2019 is een nieuwe subsidieregeling van kracht regeling voor particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie. De nieuwe regeling is een alternatief voor de monumentenaftrek die sinds 1 januari is vervallen. Eigenaren van een rijksmonument dat de functie van woonhuis heeft, kunnen nu achteraf een subsidie aanvragen van 38% van de instandhoudingskosten, ofwel onderhoud en restauratie (conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten).

Subsidie aanvragen kan na afronding van de werkzaamheden. Over kosten die gemaakt zijn in 2019 kan dan in 2020 subsidie worden aangevraagd. Dat kan alleen in de periode van 1 maart  tot en met 30 april. Aanvragen met kosten boven de € 70.000,- moeten onderbouwd worden met een adequaat inspectierapport van de technische en fysieke staat van het rijksmonument. Binnen 13 weken na de aanvraagperiode wordt bekend of de aanvraag wordt gehonoreerd en voor welk bedrag. De subsidies worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die de beoordeling en toewijzing doet.

Zie voor meer informatie

restauratiefonds.nl of: cultureelerfgoed.nl