Verdronkenoord/Huigbrouwerstraat (deel 1)

Vondst op vrijdag

24 september 2021

We blijven de komende weken nog even bij de beerput die in de veertiende en vijftiende eeuw hoorde bij Verdronkenoord 139 maar die later bij Huigbrouwerstraat 3 is gaan horen (zie ook de vondsten van de afgelopen vrijdagen). Aanleiding was de recente opgraving aan het Verdronkenoord. In een mini-serie van vijf delen, doen we nog een rondje langs verschillende vondsten uit verschillende periodes uit dezelfde beerput. Vorige week bespraken we een aantal glazen voorwerpen die hier in 1995 werd aangetroffen. Vandaag gaat het om aardewerk uit de periode 1640-1660 dat uit dezelfde stortkoker komt.

17e-eeuws aardewerk

Op de achterste rij een serie Delfts aardewerken borden waarvan de middelste duidelijk is geïnspireerd op het Chinees porselein uit het midden van de zeventiende eeuw. Links daarvan weer een bordje uit de periode 1640-1660 maar met een geheel Hollands tafereeltje. Op de voorgrond de vijf zalfpotten met links daarvan een miniatuur roodbakkende grape en daar weer naast miniatuur pijpaarden kannetje. Dergelijke witte pijpaarden kannetjes werden vaak (mogelijk door kinderen) beschilderd. Verder zien we nog enkele papkommen in verschillende uitvoeringen of baksels. Helemaal rechts een roodbakkende grape waarvan ook nog een tweede exemplaar is gevonden (zie foto 2) met de tekst NEELTIE AERIENSD ANNO 1672. In dat jaar trouwde Neeltje met de destijds hier woonachtige Claes Fransz. Daarbij kreeg het paar blijkbaar het speciaal gemaakte kookpotje cadeau met daarop het gedenkwaardige memento in slibwerk.

Vondst op vrijdag is een wekelijkse rubriek op onze social media. Bekijk alle ‘vondsten op vrijdag’